Co je obtížné, to je krásné

Co je obtížné, to je krásné

Pro studenty medicíny je obávanou zkouškou v prvním ročníku anatomie. Kdo někdy viděl objem učiva, nemůže být překvapen, že tomu tak je. Navíc mu v mysli neodbytně vytane otázka: Je to vůbec pro lékaře důležité? Uplatní tento podrobný popis organismu ve své praxi? Sami studenti zmožení memorováním desítek a stovek pojmů cítí pochybnosti. Nicméně kdyby předmět sloužil jen k týrání nebo zocelení mladých myslí, byl by v osnovách dávno nahrazen něčím smysluplnějším. 

Rozebrat a zase sestavit 

Anatomie znamená doslova “rozebrání na jednotlivé dílky” a nejedná se pouze o samoúčelnou akademickou disciplínu.  Množství fyziologických procesů v organismu přirozeně probíhajících bylo podrobně popsáno a vysvětleno, až když se někdo podíval dovnitř. Vždyť ve starověku se věřilo, že cévami proudí vzduch! Také celá řada příčin nemocí se odhalila při pitvách, a proto mohlo být onemocnění nejen racionálně zdůvodněno, ale také efektivně léčeno. 

Uměleckého zpracování tohoto procesu se dočkala v knize a posléze filmu Ranhojič apendicitida (zánět slepého střeva), které  se dříve říkalo postranní nemoc. Proto byla beznadějně smrtelná, dokud se nezjistilo, že k jejímu vyřešení stačí vyříznout nepatrný červovitý výběžek střeva. Z čeho je celý organismus poskládán, je třeba znát do sebenicotnějšího dílku. Vždyť kterákoliv část může v určité situaci sehrát zásadní roli a věci může dát do pořádku jen ten, kdo ví, jak k sobě patří. 

Jak je na tom prs

Z pohledu anatomie znalého chirurga je prs mléčnou žlázou, což je laločnatá  žláza uložená v tukovém polštáři prsu. Skládá se z 15 až 20 laloků, které lze dále členit do menších lalůčků. Jejich vývody se postupně spojují do společných mlékovodů ústících na prsní bradavce. Na vrcholu prsu je silně pigmentovaný dvorec s vystouplou bradavkou. Plně vyvinutá a funkce schopná je mléčná žláza až  v úplném závěru těhotenství a po dobu laktace. Všechny tyto informace zajímají lékaře primárně kvůli funkčnosti, tedy aby případné kojení mohlo řádně proběhnout. 

Velikost poprsí, která je individuální a odvíjí se mimo jiné také od věku a počtu proběhlých těhotenství, obvykle neřeší. Většina žen a mužů jeví ale nejvíce zájem o tukovou tkáň prsu, do které je žláza zabudována. Její množství a tvar určuje, jak jsou prsa velká a jak se vyjímají pod upnutým svetříkem či v rafinovaném výstřihu. Odborník však může na základě svých znalostí anatomie prsu pomocí chirurgické operace zařídit, aby optický vjem byl optimální a přitom nedošlo k omezení funkčnosti. 

Vzhled a funkce ruku v ruce

Časté obavy mladších žen, které uvažují o plastice prsu, spočívají v tom, že předpokládají komplikace při těhotenství, obtížnější nebo dokonce nemožné kojení a tím možné znehodnocení operačního výkonu jako takového. V tom mají a nemají pravdu. Jistěže se doporučuje podstoupit takový zákrok až po splnění mateřských povinností, ale přísně vzato by pak byla úprava určena až pro ženy s úspěšně prodělanou menopauzou. A to proto, že žádná antikoncepce není stoprocentní a kromě sexuálně abstinujících  nemůže těhotenství vyloučit žádná žena.

Čekat na konec plodnosti je ale nesmysl. Neboť lékaři dokonale vědí, jak je prs matkou přírodou sestrojen a pracují tak, aby mléčná žláza a její vývody měly dostatečné pole působnosti. Zákroky při modelaci prsou spočívají v jemných řezech a zvětšení poprsí při dalším neplánovaném těhotenství by je nemělo narušit. Také silikonové implantáty si změnou objemu poradí. Většinou tak, že se v bujnějším poprsí na čas ztratí. Případná komplikace je vždy jen podružná a snadno řešitelná. 

Hodláte podstoupit plastickou operaci prsou až po narození potomků? Jak dlouho chcete čekat? 

Ludmila Slováková

Začněte psát a stisknutím klávesy Enter vyhledejte

Shopping Cart