Sexuální frustrace není žádný výmysl. S nepříjemným problémem lze však úspěšně bojovat!

Sexuální frustrace je stav emocionálního napětí a celkové nespokojenosti, který vzniká, když jsou sexuální potřeby a touhy jedince dlouhodobě neuspokojeny. Toto rozpoložení může být někdy jen krátkodobé. Existují však i případy, kdy přejde do chronické podoby a to pak může mít významný dopad na psychickou pohodu i na mezilidské vztahy. Se sexuální frustrací lze naštěstí poměrně účinně bojovat. Aby by byl však takový boj úspěšný, je nutné znát hlavní příčiny a také způsoby, jakými se může tato frustrace projevovat. Takže se na ně dnes podíváme.

Sexuální frustrace – biologické a hormonální faktory

Sexuální chování a naše touhy jsou částečně řízeny biologickými a hormonálními faktory. Tak to zkrátka je. Hormonální nerovnováha, jako například snížená hladina testosteronu u mužů nebo estrogenu u žen, může vést k nižší sexuální touze a tím i k pocitům frustrace. Frustrace se pak může dostavit jak u dotčené osoby, tak u jejího sexuálního partnera. 

Zdravotní problémy, jako jsou choroby štítné žlázy nebo třeba takový diabetes, to jsou záležitosti, které se nám rovněž nevyhýbají a které také mohou mít na sexuální funkce a libido negativní vliv. Nelze však opomíjet ani psychologické faktory, které sehrávají taktéž nezanedbatelnou roli.

Psychologické aspekty frustrace a jejich kořeny

Skvělý sex chce asi každý. Zdaleka ne každý si ho je však schopen dopřát. Z rozmanitých důvodů. 

Psychologické faktory mají na sexuální frustraci často nezanedbatelný podíl. Stres, úzkost, nízké sebevědomí a depresivní stavy. To vše může ve svém důsledku výrazně snížit sexuální touhu a tedy i schopnost dosáhnout uspokojení. Traumatické sexuální zážitky nebo výchova v prostředí, které sex tabuizuje, mohou také vést k problémům se sexuální identitou a prožíváním. 

Příčiny mohou tkvět rovněž v chronických konfliktech ve vztazích nebo pramení i z nerealistických očekávání vůči sexuálnímu životu. To vše může stavět další psychologické bariéry. Nevyřešené psychické problémy, jako je například trauma z dětství, mohou mít dlouhodobý dopad na sexuální chování a na naše touhy. 

Je proto důležité pochopit, že sexuální zdraví je neodmyslitelně spojeno s celkovým psychickým a emocionálním stavem člověka. Pro úspěšnou terapii a nápravu neuspokojivého stavu je to zcela zásadní.

Kvalita partnerského vztahu

Vztahové problémy, jako každodenní neshody, nedostatečná komunikace nebo rozdílné sexuální potřeby, mohou být významnými příčinami sexuální frustrace. Nedostatek emocionální blízkosti nebo pocit nepochopení partnerem může snižovat touhu po sexuálním styku nebo vést k nespokojenosti s intimním životem. Jak přimět partnera, aby se do vás znovu zamiloval? Může to být složité, ale je nutné to alespoň zkusit.

Celková kvalita partnerského vztahu je zkrátka nesmírně důležitá. A je třeba jí věnovat náležitou pozornost.

Sociální a kulturní faktory

Sociální a kulturní normy, které jsou nedílnou součástí našeho života, mohou mít výrazný dopad na sexuální chování a prožívání. Společenský tlak, stereotypy a očekávání spojená s genderovými rolemi. To jsou věci, které mohou ovlivňovat intimní prožitky každého jedince a mohou mít také výrazný vliv na to, jak člověk vyjadřuje svou sexualitu. Pokud není vše v patřičném souladu, vede to dříve či později k sexuální frustraci.

Jak se sexuální frustrace projevuje?

Sexuální frustrace se může objevovat v mnoha podobách. Některé projevy tohoto nepříjemného rozpoložení těla i mysli jsou časté či přímo typické, jiné se dostavují pouze občas. K nejčastějším projevům patří toto:

 • Snížené libido nebo sexuální touha
 • Podrážděnost a frustrace v každodenním životě
 • Úzkost a depresivní pocity
 • Napětí ve vztazích
 • Problémy se spánkem a soustředěním

Identifikace příčin

Sexuální frustraci je možné řešit různými způsoby, a to samozřejmě v závislosti na jejích základních příčinách. V některých případech může být účinná terapie, jindy pak pomůže změna životního stylu nebo jen zlepšení komunikace ve vztahu. Vždy je však důležité identifikovat hlavní příčiny frustrace. Jedině tak je možné začít úspěšně pracovat na jejich odstranění nebo alespoň na zmírnění následků. 

Komunikace a terapie

Nemáte chuť na sex? Třeba pomůže lepší komunikace. Komunikace otevírá dveře k pochopení a rozplétá uzly sexuální frustrace. Odborná terapie pak nabízí bezpečný prostor, kde mohou být odhaleny dosud nerozpoznané potřeby každého člověka. Výměna slov a pocitů posiluje vztahy a zmírňuje vnitřní boj. Odborná pomoc překlenuje mezery a učí nás čelit strastem a nástrahám intimního života. 

Toto nikdy nepodceňujte:

 • Otevřená komunikace s partnerem
 • Využití sexuální terapie nebo poradenství
 • Práce na zlepšení sebevědomí a sebepřijetí
 • Zkoumání a řešení podkladových psychologických problémů

 

Může být lékem změna životního stylu?

Změna životního stylu může být efektivním způsobem, jak se vypořádat se sexuální frustrací. Jedním z klíčových kroků je zvýšení fyzické aktivity. Pravidelné cvičení nejenže zlepšuje fyzickou kondici a sebevědomí, ale může mít také pozitivní dopad na sexuální život. Kromě toho je důležitá vyvážená strava, která je bohatá na vitamíny a minerály. Tato strava pomáhá zlepšit celkovou pohodu a energii, což se příznivě projevuje i v sexuální sféře života.

Snižte úroveň stresu, posilujte sociální vazby!

Dalším klíčem k úspěchu je snížení úrovně stresu. Techniky jako jóga nebo meditace mohou uvolnit napětí a zlepšit emoční stav, což je pro zdravý sexuální život nesmírně důležité. Zlepšení spánkové hygieny také hraje významnou roli, neboť kvalitní a dostatečný spánek je pro udržení hormonální rovnováhy a celkového zdraví, včetně sexuálního, naprosto zásadní.

Své ovoce přináší také posilování sociálních vazeb. Budování silných, podpůrných vztahů může pomoci snížit pocit osamělosti a zlepšit emocionální pohodu. To vše má zásadní význam pro udržení zdravého a spokojeného sexuálního života.

 • Zvýšení fyzické aktivity a zlepšení stravovacích návyků
 • Praktikování relaxačních technik pro snížení stresu
 • Vytváření více času pro intimní chvíle
 • Experimentování s novými sexuálními zkušenostmi a technikami

Složitý problém, který má řešení

Není pochyb o tom, že je sexuální frustrace poměrně komplikovaným problémem, který může výrazně ovlivnit kvalitu života. Je důležité pochopit její příčiny a projevy, abychom mohli najít efektivní způsoby řešení. Ať už prostřednictvím terapie, zkvalitněním komunikace ve vztahu nebo změnami v životním stylu, je možné dosáhnout zlepšení nepříznivého stavu a znovu najít sexuální spokojenost a harmonii. 

Sexuální frustrace je složitý problém, který lze však obvykle s úspěchem vyřešit!

Ludmila Slováková

Začněte psát a stisknutím klávesy Enter vyhledejte

Shopping Cart